Hledaný výrazAkce s Ondřejem

28.10.2013

Ondřejův Práskačfest

...více

Životopis

JUDr. Ondřej Závodský, Ph. D.

narozen 20. listopadu 1979 v Praze

 

Zaměstnání:

 

Od 1. 11. 2003 dosud                        Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

- od 1. 11. 2003                                 referent právního úseku

- od 1. 7. 2005 do 30. 9. 2010           ředitel právního úseku

- od 1. 10. 2010 do 31.1.2011           referent

- od 1. 2. 2011 dosud                        vedoucí právního oddělení

 

Od 1. 6. 2002                         externí spolupracovník Večerníku Praha

Od června 2001                     spolupráce se středočeskými Deníky Bohemia

Od 1. 12. 2000                       zaměstnanec společnosti Vltava-Labe-Press, a. s. (Zemské noviny, České slovo)

Od 1. 9. 2000                         zaměstnanec společnosti NTISK, a. s. (Zemské noviny)

Od března 2000                     externí spolupracovník Zemských novin a Českého slova

 

Studium:

 

2011                           Právnická fakulta Univerzity Karlovy – titul Ph. D.

                                   disertační práce na téma Význam zásady veřejnosti v trestním procesu

2004                           Právnická fakulta Univerzity Karlovy – titul JUDr.

2003                           Právnická fakulta Univerzity Karlovy – titul Mgr.

1998                            maturita na obchodní akademii

 

Publikační činnost v Hospodářských novinách, Parlamentních listech, Trestněprávní revue.

 

Laureát ceny za odvahu od Nadačního fondu proti korupci – 2011

 

Zpracovávání analytických materiálů a posudků k legislativním návrhům a právním stanoviskům pro:

- Sněmovnu Parlamentu České republiky – připomínky k návrhům zákonů (např. whistleblowing)

- Senát Parlamentu České republiky – koncepční návrhy legislativních kroků ke ztransparentnění hospodaření státních organizací

-  KDU-ČSL – příprava volebního programu v oblasti spravedlnosti a boje proti korupci aj.

- sdružení Oživení – spolupráce na projektech v oblasti boje proti korupci

- občanské sdružení Okamžik – stanoviska k sociálně-právním otázkám zdravotně postižených